Karnavale Shkodrane

Karnavalet e Shkodrës në vitin 1929

Nuk ka dyshim se Shkodra, ȃsht qyteti ma i vjetër i trashëgimisë së festimit të karnavaleve në Shqipëri. Ato kanë…

3 months ago