Kuvendi i Vlores

Kuvendi i Vlorës, pjesëmarrësit në të dhe firmëtarët e Aktit të Pavarësisë

Kuvendi i Vlorës, pjesëmarrësit në të dhe firmëtarët e Aktit të Pavarësisë Nga : Aleksandër Meksi Kuvendi i Vlorës dhe…

2 months ago