Malsia

Gjama e burrave dhe vaji i grave në Malësi

Gjama e burrave, është një traditë që është përdorur nga burrat shqiptarë – malësorë vetëm për burrat e vdekur. Ky…

3 months ago