Mbretëria e Bashkuar

  • Ambasada Shqiptare në Londër

  • 0044 20 7828 889
  • 0044 77 8562 8137
  • 33 St. George’s Drive,
   London SW1V 4DG