Më shum

    Dhëndurët e Arbërit – Si të pashë të parën herë

    "Si të pashë të parën herë", një këngë romantike arbëreshe! Kur të pashë të parën herëu të vrejta e...