More

    Cyle Dyjare

    Kjo vegël e veçantë mendohet se i ka fillesat në shekullin e V e të IV para erës sonë, në mos edhe më herët. Përtej legjendave, ne do t‘i referohemi objekteve arkeologjike të zbuluara në zonat ku shtriheshin fiset ilire. Për fat, të tilla ekzistojnë dhe janë gjurmët kryesore mbi të cilat do të mbështetet kërkimi ynë.