Dëshmi e Principatës së Arbërit në Brar të Tiranës

Dëshmi e Principatës së Arbërit në Brar të Tiranës

Më 17 qershor 1984, në fshatin Brar të Tiranës, u zbulua një varr i vitit 1201, që flet për Principatën e Arbërit. Në të janë skalitur 5 kryqe dhe 5 harqe, shenjë e 5 pjesëtareve të familjes të sundimtarit arbëror. Mbi të ndodhet edhe mbishkrimi: “Kujtoje o Zot shërbëtorin tënd Mihal Zeguri, me bashkëshorten dhe nipërit”. Siç dihet Principata e Arbërit u formua në vitin 1190 dhe ishte i pari shtet feudal shqiptar që është dokumentuar dhe ekzistoi deri nga fundi i shekullit XIII.

On June 17, 1984, in the village of Brar of Tirana, a tomb of 1201 was discovered, which speaks of the Principality of Arber. In it are sculpted 5 crosses and 5 arches, a sign of 5 members of the family of the Ruler of Arber. Above it is the inscription “Remember Lord your servant Mihal Zeguri, with spouse and grandchildren”. As it’s known, Principality of Arber was formed in 1190 and was the first Albanian feudal state that is documented and existed until the end of 13th century.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *