Categories
Kulturë

Dita e “Premte” në gjuhën shqipe simbol i yllit Afërditë.

ende (#Pridita) është hyjnesha e dashurisë dhe bukurisë në mitologjinë shqiptare. Pra, ajo është e ngjashme më Venusin e mitologjisë romake dhe Afroditën e mitologjisë se lashte.

Dita e “Premte” në gjuhën shqipe simbol i yllit Afërdite.

Prende (#Pridita) është hyjnesha e dashurisë dhe bukurisë në mitologjinë shqiptare. Pra, ajo është e ngjashme më Venusin e mitologjisë romake dhe Afroditën e mitologjisë se lashte. Ajo është gruaja e Perëndit, zoti i bubullimës në mitologjinë iliro-shqiptare Kështu ajo lidhet edhe me mitologjinë ilire.

Gjithashtu Prende vazhdoi në kulturën shqiptare në fjalën shqipe “premte.” Lidhja e saj me mitologjinë ilire dhe praninë e saj të mirë në mitologjinë shqiptare mbështesin një vazhdimësi mitologjike ilire-shqiptare.

Ref: Sources: [1] “The Christian Saints of Albania,” by Elsie, Robert [2] “Die Mythologie der Albaner – Perëndi”, by Maximilian Lambertz (1973) [3] “Indo-European Etymological Dictionary,” by Pokorny

Aleksander Hasanas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *