More

  Aleksander Hasanas

  0 KOMENTET
  25 POSTIME
  Aleksandër Gazi Hasanas, lindur më 30 Janar 1964 në Butkë, Ersekë, Shqipëri. Me arsim të mesëm, banues në qytetin e Korçës, studiues i gjuhës së lashtë shqipe që prej vitit 2007 në profesion të lirë. Botues i dy veprave mbi etimologjinë e fjalës shqipe me titull: "Kodi i Gjuhës Shqipe - Etimologji" dhe “Pellazgët e fundit Gjuha e tyre ~Etimologji”. Gjithashtu ai është autor i mbi 700 artikujve të tjerë në faqet e internetit, website të ndryshme si dhe tek gazeta “Rrënjët” me botim në Itali. Ka marë pjesë në disa simpoziume të organizuara në Tiranë dhe Vlorë, mbi gjuhën e lashtë pellazge. “Fjalët njërrokshe të gjuhës shqipe” është libri i tretë i tij, i cili do botohet brenda vitit 2021.

  të paraqitura

  Lajmet e fundit

  më të komentuarat