More

  Parafjalë janë fjalët e pandryshueshme që qëndrojnë përpara emrave, përemrave, numërorëve dhe ndajfoljeve duke vendosur  marrëdhënie vartësie ndërmjet fjalëve :

  Punoj me lopatë.
  E njoha nga zëri.
  U rreshtuan për tre.
  Ka ardhur një ftesë për ty.
  Beni është i dashur me të gjithë.
  E njohin për mirë.

  Parafjalët, sipas strukturës morfologjike, janë të thjeshta, të përngjitura dhe shprehje :

  – të thjeshta : me, në, nga, afër, brenda, larg, para etj.;
  – të përngjitura : nëpër, përmbi, përveç, sipas, etj.;
  – shprehje : ballë për ballë, rreth e qark, në kundërshtim me, në lidhje me etj.

  Parafjalët sipas lidhjeve sintaksore klasifikohen në :

  – parafjalë të rasës emërore: nga, te (tek):
  Është nga Tirana.
  U rrëzua nga lodhja.
  Nga darka do të dukemi.
  Është i madh nga trupi.
  Shtëpitë u ndërtuan nga vetë banorët.
  Në krye doli një nga ish të burgosurit.
  Rrinte te pragu i derës dhe vështronte avionët që fluturonin.

  – parafjalë të rasës gjinore : me anë, me anën, në sajë, në vend, për arsye, për shkak, etj.:

  Me anë të një miku arrita ta kapërcej kufirin.
  Ekonomia e vendit mbahet në sajë të kontributit që jep populli.
  Ju kemi në vend të prindërve.
  Shtëpia mbeti përgjysëm për shkak të largimit të vëllait.

  – parafjalë të rasës kallëzore: në, me, pa, për, më, mbi, nën, ndër, etj.:

  Erdhi vonë në shtëpi.
  U takua me vëllain në Prishtinë.
  Nuk rrihet pa punë.
  Mira u nis dje për Bruksel.
  Më 10 qershor kam ditëlindjen.
  Mos u ul mbi divan.
  U shkau dheu nën këmbë.
  Parisi është një ndër qytetet më të bukura.

  – parafjalë të rasës rrjedhore: prej, ndaj, për, etj.

  Ishte prej Durrësi.
  Ndaj tij u morën masa të rrepta.
  E kapi për gryke.

  Lajmet e fundit
  Lajme të ngjashme

  PËRGJIGJU

  Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
  Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu