alb

Etimologji për fjalën dhuroj #dhuroj

Etimologji për fjalën #dhuroj..."Fjala shqipe δουρόϊ(dhuroj) do të thotë δωρίζω(dhorizo/dorizo=dhuroj). Prejardhet prej grekes δωρώ(dhoró/doró=dhuroj)" . Cilido shqiptar, sado i paarsimuar qoftë,…

2 years ago