Categories
Muzika Shqiptare

Muzika Shqiptare Folklori

Folklori muzikor përbën një ndër pasuritë më të çmuara të vendit. Në përshkrimet e studjusve të huaj të ardhur në Shqipëri gjatë shekujve XVIII-XIX është arritur përafërsisht në konkluzionin se pasuria kryesore e Shqipërisë është folklori muzikor, por ka edhe krom edhe naftë.Folklori muzikor bën një jetë aktive edhe sot, ndërkohë që gjurmët e lashtësisë së […]