Menyrat e Foljes

Menyrat e Foljes

Kuptimi i asaj që shprehet nga folja mund të paraqitet prej folësit në mënyra të ndryshme: - si diçka e…

2 years ago