Categories
Gjuha Shqipe

Menyrat e Foljes

Kuptimi i asaj që shprehet nga folja mund të paraqitet prej folësit në mënyra të ndryshme:
– si diçka e realizuar : Ne punuam.
– si diçka e dëshirueshme, e pritshme: Të punojmë apo të mos punojmë.
– si urdhër: Punoni!
– si habi: Punuakan!