Njohuri te pergjithshme

Njohuri te pergjithshme

Folje quhen fjalët që tregojnë se subjekti vepron ose pëson diçka ose ndodhet në një gjendje të caktuar.

2 years ago