Tag: pal engjelli

  • Kuvendi kishtar i Matit i vitit 1462 dhe formula e pagëzimit

    Në shumë vise popullsia, nga luftrat e gjata e të paprera, përveç besimit të vjetër, po lëshonte, në Veri e në Jug, dhe trojet e të parëve, qoftë duke u shpërngulur përbrenda vendit, qoftë duke u shkulur për në dhe të huaj. Një egërsim i jetës e i zakoneve kishte nisur të hynte nëpër vatrat…