Listë me fjalë të trakishtes që mund të shpjegohen me anë të shqipes

Lidhja e shqipes me trakishten nuk është thjesht hipotezë , pasi shqipja ka qenë folur në Ballkan në epokën pararomake, ky është fakt i pakundërshtueshëm shkencor.

1) achel – e lidhin me uje,por krahaso achull-akull(forma ull-uj) te shqipes.
2) ala- uje, rrjedhe, krahas shqip ula-uja
3) alta- uje, rrejdhe, per analogji ulta-ujta
4) an(a), ang,ant(i) – 3 fjale me rrenje an qe nenkuptojne, i perkulur,anesor, kunder, krahaso me shqipen ana, me ane, i anes tjeter.
5) apa- lume, shpjeguar disa postime lidhja ap-av tek av-ull uje i ngrohte.
6) ar-zas- i bardhe, krahas. shqipen ar, rrenja e b-ar-dh ose ndryshe arzas=arsas nga per shkak te s=t kemi artas, krahasuar me shqipen i/e art-e
7) bend- lidh, krahaso me shqipen bind,hyji ilir Bindi,
8) bol-inth(os)- buall qe jetonte ne malet MESAPE qe ndanin medet nga pajonet, krahas shqip buall,buoll
9) bredas- kullote malore, krahaso me shqip bredha, kullote mes bredhash,pra kullote malore(dako-rumanisht bred i thone bred-hit)
10) brendas- kaproll , shqipja brini/briri ose brin-dash, pra fjala mund te jete e perbere
11) bria- vendqendrim,pastaj qytet, krahaso me shqipen vrri,verri, kalimi b-v ben bria-vria-vrria
12) bru-zas(bru-sas) – shpejt, krahaso me shqipen vru-ll(vru duket edhe e afert e vrap)
13) kal-as— balte, krahaso me shqipen, k(e/a)ll-ir, kel-lire, i baltosur i bere pis nga pluhuri e balta kryesisht.
14) dama- vend ku rrihet, krahaso me shqipen doma-dhoma ose
i dam, i ndare qe rri menjane.
15) dars-as- i forte, i guximshem , krahaso me shqipen derrm/derrmoj apo me derdeng(dar-deng) , njeri i forte,i mbushur
16) dero- i mbyllyr, krahaso me shqipen dere.
17) dinga- pjellor, krahaso me shqipen dinga/s qe do te thote plot apo deng qe ka te njejtin kuptim.
18) douro- i forte, krahaso me shqipen duar, ku qendron forca
19) drenis- dre, krahaso me shqipen dre/ni
20) erm-as- furi, krahaso me shqipen jerm(apo zjerm) furi,me zjarr
21) germas- i ngrohte , i zjarrte, krahaso me shqipen jerm,zjerm(gr,therm-os),zjarr ose me ziej, i/e zier
22) her-is- dore, krahaso me shqipen k-hra=krah
23) jur-as- uje ,lume , krahaso me ujr-a
24) kalas – zone kufitare, krahaso me shqipen kala
25) kenth-as – femije, krahaso me shqipen kerth-i – i vogel
26) kurp- grope,fole ne toke, krahaso me shqipen grop e germ-oj
27) kurta- dru ? gur ? , krahaso me shqipen gurt
28) mukas- vend ujendenjur, kenete, krahaso me shqip i mykur
29) pala- kenete,pellg,krahaso me shqipen pel-lg, rrenja hipotetike ala-ula-uja
30) per- djale, bir, krahaso me shqip phir-bir
31) pinon- pi, pije, krahaso me shqipen pi-pin,emri ilir Pinni.
32) pras- hedh me presion (ujin ne pergjithesi), krahaso me shqipen plas perplas
33) puris, pyr,pir – djale, bir, krahaso me shqipen phir-bir
34) pusinas- pyll me pisha, krahaso me shqip, pis(h)a
35) rezas(resas) – mbret, krahaso me shqipen mb- ret, res(as)-ret,mbret atehere del mbi-ret, mbi mbret.
36) sabazias(sabatias)- i lire,liroj, krahaso me shqipen sh(a)phat-ues- shpet-ues-lirues, Hyji iliro-trak Sabatius-Sabazio mund te kete qene Shpetuesi.
37) rumbas- uje i shpejte, rryme, krahaso rum me shqipen rrym.
38) saut-is- pertac, qe rri ne nje vend, krahaso me saut/saus me shqipen sos, perfundoj,i lodhur,i sosur
39) sek-as – bar,drithe, krahaso sek-tek me shqipen thek-er,(sika-thika pra njihet se s eshte kthyer ne th)
40) semela- toke, krahaso me shqipen themel ,prape s e kthyer ne th.
41) skalp- gjuaj , godas, krahaso me shqipen shkep(ne dru) apo shkolit-shperbej apo shkop
42) skaplis- sepate, krahaso shkap- me shkop
43) skarsas- cekur,perkulur, di traverso(italisht), krahaso , me shkaras,jam shkaras dmth jam i perkulur, skam ekuiliber.
44) skilas- i shpejte, krahaso rrenjen skil me shqipen shkel, ja shkeli dmth filloi te vrapoje shpejt.
45) skumbras- mal,koder, krahaso skumb-shkumb me shqipen shkamb/shkemb
46) struma,strumon (lumi strimon i pajoneve)- rryme lumi, rrjedhe, ruma me shqipen rryma.
47) suka – gryke mali apo e care(crepa it,crack anglisht), krahaso me shqipen suka ose cuka.
48) sura- rrjedhe ,serisht fjala rrjedhe prandaj nuk eshte i pamundur krahasimi me shqipen shurra
49) suras – i tharte, krahaso me shqip, thart nepermjet sart-sarat/s,kalimi s-th i permendur me lart, sika-thika
50) taru- dru me maje,ushte, krahaso me dru
51) thurd- shkaterroj, kollapsoj(per sqarim), krahaso me shqipen i/e thyer(t)
52) tirsas- i shpeshte, i dendur, i plote, krahaso me shqipen tras(h)-trashesi
53) titha – dite,drite, shkelqim, krahaso me shqipen dita.
54) ton- prezente, e tashme, e tanishme, krahaso ton me tani
55) tund – shtyj, krahaso me shqipen tund (djepin), pije dhe me fund, fare mos u tund.
56) tuntas- shume,dendur,krahaso tunt me shqipen tynt-dynd
57) turm- turrem,vrapoj, krahaso me shqipen turr e fjalen turm
58) veger- qullte e i ngrohte, i vaket, krahaso veg me shqip.vak(et)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *