More

  Ndajfolje quhen fjalët e pandryshueshme që  plotësojnë para së gjithash foljen, duke treguar mënyrë, vend, kohë, shak, qëllim, sasi:
  Blendi shkruan bukur, qartë dhe saktë.

  Ndajfoljet mund të plotësojnë edhe një mbiemër ose ndajfolje tjetër:
  Detyra ishte tepër e vështirë.
  Ata u ngritën shumë herët atë ditë.

  Por nga kuptimi ndajfoljet janë gjashtë llojesh:
  mënyre, vendi, kohe, shkaku, qëllimi, sasie.

  NDAJFOLJET E MËNYRËS

  Ndajfoljet e mënyrës luajnë rolin e grupeve parafjalore rrethanor mënyre:
  Vjollca e Dritani silleshin natyrshëm (=në mënyrë të natyrshme) me të gjithë.

  Ndajfoljet kryesore të mënyrës janë:
  – mirë, keq, bukur, pastër, qartë, shkurt, thjesht, që tregojnë cilësinë e veprimit. Të tilla janë edhe ndajfoljet gëzueshëm, natyrshëm, furishëm, etj.;

  Vjollca flet bukur frëngjisht.

  – menjëherë, pak nga pak, vazhdimisht, shpesh, papritur, etj. Që tregojnë ecurinë e veprimit:
  Dritani u ngrit papritur.

  – cekët, gjerë, gjtë, thellë, ulët që tregojnë përmasa:
  Toka duhet punuar thellë.

  – bujarisht, trimërisht, artistikisht, besnikërisht, teorikisht, që kanë kuptimin e togut në mënyrë + mbiemër: bujarisht (në mënyrë bujare), po edhe shqip, frëngjisht, anglisht:
  Në Shqipëri më pritën dhe më përcollën bujarisht (në mënyrë bujare).

  NDAJFOLJET E VENDIT

  Ndajfoljet e vendit luajnë rolin e grupeve parafjalorë plotës vendi.

  Ndajfoljet kryesore të vendit janë:
  – afër, larg, pranë, rreth, djathtas, majtas, aty, atje, diku, gjëkund, gjithkund, anembanë, gjithandej, kudo, ngado, asgjëkund, kurrkund, etj, që tregojnë vendin ku kryhet veprimi:
  Makina u kthye djathtas (në anën e djathtë).

  – ku, nga:
  Ku po shkon ?
  Nga je edhe pse ke ardhur ?
  Në të vërtetë ku dhe nga janë ndajfolje pyetëse, po merren edhe si ndajfolje vendi:

  NDAJFOLJET E KOHËS

  Ndajfoljet e kohës luajnë rolin e grupeve parafjalore rrethanor kohe.

  Ndajfoljet kryesore të kohës janë :
  – dje, pardje, nesër, pasnesër, paradite, pasdite, sot, sonte, tani, vjet, që tregojnë kohën e saktë të kryerjes së veprimit:
  Erdha sot (=ditën e sotme) nga Tirana dhe do të nisem nesër (ditën e nesërme).

  – njëherë, një herë e një kohë, gjithmonë, kurdo, së shpejti, së lashti, që tregojnë një kohë të papërcaktuar:
  Së shpejti do të organizohet në Tiranë një konferencë për gjuhën shqipe.

  NDAJFOLJET E SHKAKUT

  Ndajfoljet e shkakut luajnë rolin e një grupi parafjalor rrethanor shkaku.
  Ndajfoljet e shkakut janë: përse, pse të cilat përdoren për të pyetur për shkakun e kryerjes së një veprimi:
  Pse (për çfarë arsyeje) nuk punon edhe ti si të tjerët?
  Përse (për çfarë qëllimi) më kërkon?
  Këtu mund të fshihen edhe fjalët prandaj, andaj, (=për këtë shkak, për këtë arsye, për këtë qëllim) të cilat funksionojnë edhe si lidhëza.

  NDAJFOLJET E SASISË

  Ndajfoljet e sasisë luajnë rolin e grupeve emërore rrethanor sasie.
  Ndajfoljet kryesore të sasisë janë:
  – shumë, pak, tepër, fort, së tepërmi, për së tepërmi, njëherë, dyherë, etj, që tregojnë në ç`masë realizohet veprimi:
  E njoh mirë Butrintin, se e kam vizituar tri herë.
  Gjeta një libër shumë të vjetër, të ruajtur shumë mirë.

  – fort, tepër, së tepërmi, njëfish, dyfish, trefish, aq, kaq, mjaft, pak, etj. që shprehin intensitetin ose shkallën e një veprimi a të një cilësie.
  Dëgjomë, mua plakun, se di më tepër se ti./shqip.info/

  SHKALLËT E NDAJFOLJEVE

  Ndajfoljet përdoren në shkallën pohore, krahasore dhe sipërore, kryesisht ndajfoljet e mënyrës: mirë, bukur, qartë, si edhe disa ndajfolje vendi e kohe: lart, poshtë, afër, larg, vonë, herët, etj.
  Shkalla krahasore dhe shkalla sipërore e ndajfoljeve formohen me po ato fjalë me të cilat formohen shkalla krahasore e shkalla sipërore e mbiemrave.

  – Shkalla pohore
  Miri ecën shpejt

  – Shkalla Krahasore
  e barazisë : Mirri ecën aq shpejt sa Genti.
  e sipërisë : Miri ecën më shpejt se Genti.
  e ultësisë : Miri ecën jo aq shpejt sa Genti.

  – Shkalla sipërore
  Miri ecën shumë shpejt./shqip.info/

  Lajmet e fundit
  Lajme të ngjashme

  PËRGJIGJU

  Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
  Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu