More

  Numërorë quajmë fjalët që tregojnë numër dhe sasi të caktuar qeniesh ose sendesh:
  një, dy, tre, : dy fëmijë tri gra, katër burra, 20 metra

  Fjalët që tregojnë radhë si: i parë, i dytë, i dhjetë, të cilat kanë kategoritë gramatikore të mbiemrave, nuk do të trajtohen si numërorë po si mbiemra.

  Numërorët përdoren për të treguar :
  – datën, vitin:
  Me sa jemi sot ? – Me 28 Nëntor.
  – një periudhë të caktuar kohe:-
  Kur ke qënë në Amerikë ? Nga 1990 deri më 1997 .
  – përmasa ose përqindje : 0,5 m, 50 përqind etj.
  – notat në shkollë :
  Cfarë more sot ? – Dhjetë.
  -në domino: katër-treshi, pesë-gjashta.

  Kur përdoret me nyjen e përparme “të” numërori ka një kuptim përmbledhës:
  Erdhën të dhjetat.

  Numërori për të mos përsëritur edhe një herë emrin e dhënë në fjali ose për të mos e zënë në gojë fare, përdoret i emërzuar:
  C\’të bënin ata tre kundër dhjetëve ?

  Numërtori përdoret i emërzuar edhe në veprime atematike:
  Pesa te dhjeta hyn dy herë.
  Rrënja katrore e nëntës është treshi.

  Përdoret në ëmërtimin e viteve:
  A anëtar shoqate i nëntëdhjetekatërshit.

  Numrat një, dy, tre, emërzohen me anë të prapashtesës -sh : njësh-i, dysh-i, tresh-i.

  Numërorët janë :

  – fjalë të parme: zero, një, dy, tre, katër etj.;
  – fjalë të përngjitura: njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë, trembëdhjetë etj.;
  – fjalë të përbëra: tridhjetë, pesëdhjetë, gjashtëdhjetë;
  – lokucione: tridhjetë e një, pesëdhjetë e katër etj.

  Numërorët në përgjithësi nuk e kanë kategorinë gramatikore të gjinisë: katër djem, katër vajza.
  Bën përjashtim numërori tre i cili e ka kategorinë e gjinisë: tre djem, tri vajza, por edhe njëzet e tre djem dhe njëzet e tri vajza.

  Numërori e ka kategorinë e gjinisë edhe kur ka kuptim përmbledhës:
  Sa djem erdhën ? Të dy(të tre).
  Sa vajza erdhën ? Të dyja(të trija).
  Ky dallim ruhet edhe kur numërori tre/tri përdoret pa emrin përkatës:
  Sa djem ishin ? Tre.
  Po vajza sa ishin ? Tri.

  Numërorët kur tregohen si tregues të emrave, marrin kategorinë gramatikore të rasës: /shqip.info/

  Lajmet e fundit
  Lajme të ngjashme

  PËRGJIGJU

  Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
  Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu