Categories
Gjuha Shqipe

Perdorimi i Se apo Te Iu apo Ju

Kur apo ku dhe perse perdoret “se” dhe “te” p.sh. te nenes, se nenes ???

Kur apo ku dhe perse perdoret “se” dhe “te” p.sh. te nenes, se nenes ???

Kjo rrjedh nga fjala që qëndron para nënës.
Tani nuk kam ndonje ide për ndonjë shembull. Nëse më kujtohet do të shënoj.

Perse “iu” dhe jo  “ju”

Kjo nuk vlene cdo herë. Pra ndonjehë përdoret iu dhe ndonjëherë ju.
p.sh.
Ju lutem. (formë e drejtëpërdrejtë)
Asaj iu errësuan sytë. (vërej: sytë – ë tregon shumësin
Pra iu është trajtë/formë e shkurtër e përemrit vetor të vetës së tretë në rasën dhanore./shqip.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *