More

  Pjesëzat janë fjalë që plotësojnë kuptimin e një fjalie.
  Pjesëzat, sipas kuptimit, mund të grupohen si vijon:

  – dëftuese: ja:
  Ja kush erdhi…

  – përcaktuese – saktësuese: mu, pikërisht, tamam, porsa, sapo, deri etj.:
  Pikërisht ai më ka paditur.

  – përforcuese: vetëm, veç, bile, sidomos, veçanërisht, madje etj.;
  Të gjithë flasin mirë frëngjisht, sidomos Mira.

  – përafruese – veçuese ose kufizuese: vetëm, veç, veçanërisht:
  Vetëm të rinjtë punonin.

  – përafruese: afërsisht, afro, aty-aty, nja, gati, rreth, pothuaj etj:
  Në stadium ishin rreth 10.000 vetë.

  – pohuese: po, posi, po që po, po se po, si urdhëron etj:
  A do të shkosh në Prishtinë? Posi.

  – mohuese: jo, nuk, s\’, mos, jo që jo, as që etj.;
  Nuk e kam takuar.

  – pyetëse: a, ë, e:
  A erdhi motra nga Vlora?

  – dyshuese: ndoshta, mbase, kushedi, sikur, vallë, gjë etj.:
  Përse erdhi vallë?
  E keni takuar gjë Mirën?

  – zbutëse: pa, as, le, para, dot etj.:
  Pa shihni kush na ka ardhur.
  A nuk e shihni se kush na ka ardhur.

  – emocionale shprehëse: ç`, de, pa, pra, se, seç, etj.:
  Ja pra kështu ndodhi.
  E pse pa, për një fjalë goje u zumë.

  Pjesëzat janë dy llojesh: me vend të ngulitur ose me vend të lirë.
  Të parat qëndrojnë gjithmonë para apo pas fjalës ose grupit emëror a foljor të dhënë:
  – para: nuk, ja, desh, sapo etj.;
  – pas: de, dot etj.

  Pjesëzat me vend të lirë mund të vendosen në fillim, në mes dhe në fund të fjalës:
  Vallë, kush erdhi?
  Kush erdhi vallë?
  Kush të jetë, vallë, ky që erdhi?/shqip.info/

  Pjesëzat janë fjalë që plotësojnë kuptimin e një fjalie. Pjesëzat, sipas kuptimit, mund të grupohen si vijon:

  – dëftuese: ja: Ja kush erdhi…

  – përcaktuese – saktësuese: mu, pikërisht, tamam, porsa, sapo, deri etj.: Pikërisht ai më ka paditur.

  – përforcuese: vetëm, veç, bile, sidomos, veçanërisht, madje etj.; Të gjithë flasin mirë frëngjisht, sidomos Mira.

  – përafruese – veçuese ose kufizuese: vetëm, veç, veçanërisht: Vetëm të rinjtë punonin.

  – përafruese: afërsisht, afro, aty-aty, nja, gati, rreth, pothuaj etj: Në stadium ishin rreth 10.000 vetë.

  – pohuese: po, posi, po që po, po se po, si urdhëron etj: A do të shkosh në Prishtinë? Posi.

  – mohuese: jo, nuk, s’, mos, jo që jo, as që etj.; Nuk e kam takuar.

  – pyetëse: a, ë, e: A erdhi motra nga Vlora?

  – dyshuese: ndoshta, mbase, kushedi, sikur, vallë, gjë etj.: Përse erdhi vallë? E keni takuar gjë Mirën?

  – zbutëse: pa, as, le, para, dot etj.: Pa shihni kush na ka ardhur. A nuk e shihni se kush na ka ardhur.

  – emocionale shprehëse: ç`, de, pa, pra, se, seç, etj.: Ja pra kështu ndodhi. E pse pa, për një fjalë goje u zumë.

  Pjesëzat janë dy llojesh: me vend të ngulitur ose me vend të lirë. Të parat qëndrojnë gjithmonë para apo pas fjalës ose grupit emëror a foljor të dhënë: – para: nuk, ja, desh, sapo etj.; – pas: de, dot etj.

  Pjesëzat me vend të lirë mund të vendosen në fillim, në mes dhe në fund të fjalës: Vallë, kush erdhi? Kush erdhi vallë? Kush të jetë, vallë, ky që erdhi?

  • Pjesëza është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që plotëson kuptimin e një fjale ose të një fjalie. Sipas kuptimit, pjesëzat grupohen në:
  • Dëftuese;
  • Përcaktuese – saktësuese;
  • Përforcuese;
  • Përafruese – veçuese ose kufizuese;
  • Përafruese;
  • Pohuese;
  • Mohuese;
  • Pyetëse;
  • Dyshuese;
  • Zbutëse;
  • Emocionale shprehëse.

  • Pjesëz dëftuese është: ja: Ja erdhi muaji Ramazan.
  • Pjesëzat përcaktuese – saktësuese janë: mu, pikërisht, tamam etj.: Pikërisht ai më ofendoi.
  • Lidhëzat përforcuese janë: vetëm, veç, sidomos, veçanërisht etj.: Unë vizitova gjyshen veç për pak kohë.
  • Pjesëzat përafruese – veçuese ose kufizuese janë: vetëm, veç, veçanërisht etj.: Nxënësit pastruan oborrin, veçanërisht vajzat.
  • Pjesëzat përafruese janë: afërsisht, afro, gati, rreth, pothuajse etj.: Sot në shkollë gati u rrëzova.
  • Pjesëzat pohuese janë: po, posi, po se po etj.: Ai po lexonte librin.
  • Pjesëzat mohuese janë: jo, nuk, s’, mos, as që etj.: Ajo nuk e lexoi shtypin.
  • Pjesëzat pyetëse janë: a, ë, e: A erdhi nëna nga puna?
  • Pjesëzat dyshuese janë: ndoshta, mbase, kushedi etj.: Mbase ai tha të vërtetën.
  • Pjesëzat zbutëse janë: pa, as, para, dot etj.: Para bukës mora ilaçet.
  • Pjesëzat emocionale shprehëse janë: ç’, pra, seç etj.: Seç gjelbëroi fusha.

  Përgatiti SHQIP.INFO

  Lajmet e fundit
  Lajme të ngjashme

  PËRGJIGJU

  Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
  Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu