Tag: Pjeseza

  • Pjeseza

    Pjeseza

    Pjesëzat janë fjalë që plotësojnë kuptimin e një fjalie. Pjesëzat, sipas kuptimit, mund të grupohen si vijon: