Andreas Dushi

Tri shkollat e para Shqipe pas pushtimit osman

Nga Andreas Dushi Me ardhjen e osmanëve dhe vendosjen e tyre në Shqipëri deri kur arritën të “bierrin autonominë”, si…

2 years ago