Tag: Bashkim Shqiptar

  • 1941 – Plava dhe Gucia kërkonin ribashkim me trungun amë – Shqipërinë

    1941 – Plava dhe Gucia kërkonin ribashkim me trungun amë – Shqipërinë

    Plava dhe Gucia Autoriteteve të Larta. Përfaqësuesit e popullit të Plavës dhe Gucisë i drejtojnë Mëkëmbësit të Përgjithsëm, Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe Kryetarit të Këshillit të Epërm Korporativ Fashist telegramin e mëposhtëm: “Të nënshkruarit, të ngarkuar nga populli i Plavës dhe Gucisë, marrim lejen Tuaj t’ju vëmë në dukje sa vijon: Na është…