Bashkim Shqiptar

1941 – Plava dhe Gucia kërkonin ribashkim me trungun amë – Shqipërinë

Plava dhe Gucia Autoriteteve të Larta. Përfaqësuesit e popullit të Plavës dhe Gucisë i drejtojnë Mëkëmbësit të Përgjithsëm, Kryetarit të…

2 years ago