Foljet veprore dhe joveprore

Zgjedhimi i foljeve në trajten veprore dhe joveprore

Punuar nga : Tom Gjokhilaj Në gjuhën shqipe shumica e foljeve zgjedhohen në të dyja trajtat veprore dhe jo veprore.…

2 years ago

Foljet veprore dhe joveprore

Foljet kalimtare të drejta kanë dy forma , formën veprore dhe formën joveprore : Forma veprore: laj, fshij, thajForma joveprore: lahem, fshihem, thahem Veprore ( laj,…

2 years ago