Tag: zgjedhimi i foljeve

  • Zgjedhimi i foljeve në trajten veprore dhe joveprore

    Zgjedhimi i foljeve në trajten veprore dhe joveprore

    Punuar nga : Tom Gjokhilaj Në gjuhën shqipe shumica e foljeve zgjedhohen në të dyja trajtat veprore dhe jo veprore. Them shumica, pasi mjaft folje në gjuhën shqipe përdoren vetëm në trajtën veprore, ose vetëm në trajtën joveprore. Mund të sjellim si shembull foljet “kam” dhe “jam” që në gjuhën shqipe shërbejnë, gjithashtu edhe si…