Categories
Gjuha Shqipe

Kohet e Foljes

Kohët themelore të foljes janë e tashmja, e shkuara, e ardhmja.