Neritan Ceka

Vendbanimi paraqytetar në Gradishtë të Belshit

Ne vitin 1969, gjatë gërmimeve né qytezên ilire té Belshit u ndërmuar edhenjë sondazh ne rrafshet qê shtrihen né perëndim…

1 year ago