Veta dhe numri i foljes

Veta dhe numri i foljes

Vetë e foljes quhet forma foljore që tregon se kush e kryen veprimin (unë, ne, ti, ju, ai, ajo, ata,…

2 years ago