Transformator antik në Kosovë?! gjetur në malet e Sharrit!

Nga: Besir BAJRAMI

Një objekt misterioz është gjetur rastësisht në malet e Sharrit në Kosovë (mbi 2000 metra lartësi mbidetare), nga fotografi shqiptar Ismet Smaili.
Ky objekt duket si një transformator, por është i mbështjellë me gur e që duket se ka patur një formë të rregullt gjeometrike 8 këndore, por është dëmtuar.
Ekzaminimi laboratorik dhe një dokumentar televiziv është në proces për të gjetur vjetërsinë se kur u krijua ky mekanizëm.
Në qoftë se do të rezultoj se është më i vjetër se shekulli i IX (kur transformatori u shpik), atëherë kemi të bëjmë me një gjetje senzazionale, që mund të jetë i lidhur me ndonjë teknologji të përparuar të kohëve të lashta!

Ancient transformer in Kosovo ?! A mysterious object is found in the Sharr mountains in Kosovo, by the Albanian photographer Ismet Smaili. It looks like a transformer but is wrapped by stone, which seems that was a regular geometric form of 8 angles, but is damaged. A TV documentary and laboratory examination is in process to find out the dating when this mechanism was created. If it’s older than IX century (when the transformer was invented), than we have to do with a sensational artifact, that can be linked with any advanced technology of the ancient times!


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *