Duajeni veten tuaj

Mirëqenia përfshin shprehjen e ndjenjave tuaja në një mënyrë të pjekur dhe të përgjegjshme. Emocionet tuaja janë aspekti më i vështirë i zotërimit të qenies tuaj biologjike për të luajtur lojën e jetës brenda këtij sistemi të vetëdijes.

Emocionet janë si interpretime muzikore që luhen në një piano të gjatë dy km – ju duhet të mësoni se si të luani të gjithë çelësat, jo thjesht të shtypni disa, ose prekni me shpejtësi çelësat, ose të mos bëni sipërmarrje për të mos luajtur ndonjë prej tyre.

Ju duhet të pohoni se e doni veten; që ju keni të drejtë të jetoni një jetë të këndshme, të shëndetshme dhe të sigurtë; dhe që rrethanat tuaja të tanishme janë rezultat i vullnetit tuaj. Ndërsa vazhdojmë të theksojmë, dashuria për veten dhe vetë-pranimi janë qëndrime shumë thelbësore për krijimin e një përvoje pozitive dhe shpërblyese në lidhje me trupin e njeriut. Dhe, sa më shumë të jeni në gjendje ta doni veten, aq më shumë do të duhet të vini në dyshim zgjedhjet tuaja.

Pse, nëse e doni veten, do t’i nënshtroheshit situatave të pakëndshme, të paplotshme? Ndërgjegjësimi është aftësia për të vëzhguar dhe vërejtur atë që po ndodh dhe më pas për të shfrytëzuar praktikisht vlerësimet tuaja, të gjitha këto çojnë në një zgjerim të vetëdijes, besimit në vetvete dhe fuqizimit personal.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *