Gjenerali më i mirë i njerëzimit Gjergj Kastrioti Skënderbeu!

Gjenerali më i mirë i njerëzimit! Gjergj Kastrioti Skënderbeu

Sipas burimeve historike, mesatarisht Ushtria e Gjergj Kastriotit, vrau mbi 150.000 ushtarë osman, prej tyre vetë Gjergj Kastrioti në beteja vrau mbi 3000 ushtarë osman. Ushtria e Gjergj Kastriotit kishte Gardën Pretoriane me 5.000 djem më të ushtruar për kohën dhe me ushtrinë “ushtar për oxhak” që ishin deri 15.000 ushtar. Në çdo betejë 1ushtarë Shqipëtarë luftonte përballë 8 deri 300 ushtarë osman!
-Beteja e Torviollit (22.000 ushtarë osman të vrarë) dhe disa mijëra robër lufte;
-Beteja e parë e Mokrës (1500-1800 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e Otonetës (5000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e parë e Oranikut (3000 ushtarë osman të vrarë);
-Rrethimi i Svetigradit (20.000-22.000 ushtarë osman të vrarë);
-Rrethimi i parë i Krujës (20.000-25.000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e Modriçit (7000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e parë e Meçadit (7000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e Pollogut (3000-3500 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e Beratit (500 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e dytë e Oranikut (500 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e Albulenës (30.000 ushtarë osman të vrarë) dhe 15.000 robër lufte;
-Beteja e dytë e Mokrës (4000 – 6000 ushtarë osman të vrarë);
-Fushata e Skenderbeut në Maqedoni (12.000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e Ohrit (10.000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e parë e Vaikalit (4800-5000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e dytë e Meçadit (7000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e dytë e Vaikalit (6000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja e Kasharit (25.000-27.000 ushtarë osman të vrarë);
-Rrethimi i dytë i Krujës (2500 deri në 4000 ushtar osmanë të vrarë);
-Rrethimi i tretë i Krujës (3500 ushtarë osman të vrarë);
-Rrethimi i Shkodrës (20.000 ushtarë osman të vrarë);
-Beteja Shqiptare kundër Osmano/Venecianët (2500 ushtarë osman të vrarë dhe 600-800 ushtarë venecianë të vrarë);

Fushatata në Napoli( rreth 1800 armiqë);

Fushata ndëshkuese kundër Brankoviqit (mbretit serb), disa qindra deri në 1500 serb.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *