More

  Shenjat kryesore të pikësimit janë :  pika(.),   pikëpyetja(?), pikëçuditja(!), tri pikat(…), presja(,), pikëpresja(;), dy pikat(: ), thonjëzat(” „), viza lidhëse(-) .

  Pika , pikëpyetja , pikëçuditësja , dhe tri pikat përdoren në fund të fjalisë për të shënuar pushimin që ndan dy fjali në gjuhën e folur .

  Pika shënon intonacionin zbritës që shoqëron zakonisht fundin e fjalisë dëftore :
  Gazmendi erdhi vonë në shtëpi (.)
  Pikëpyetja shënon gafikisht intonacionin ngjitës që karakterizon pyetjen gjatë të folurit :
  Nga na vjen o djalë (?)
  Pikëçuditja shënon grafikisht intonacionin ngjitës dhe intensitetin e veçantë që karakterizon shprehjen e një emocioni ( një e papritur , kundërshtim , zemërim , gëzim ) :
  Merre lahutën dhe na këndo një këngë trimash (!)
  Tri pikat tregojnë që fjalia përmban një nëntext ose që mbetet e pambaruar :
  Komandanti i urdhëroi ushtarët të dilnin roje se shejtani besë s\’ka (…)

  Presja , pikëpresja , kllapat përdoren brenda fjalisë .

  Presja shënon grafikisht një pushim të shkurtër brenda fjalisë . Ajo shërben për të vënë në dukje :
  – një fjalë a një grup fjalësh në rolin e një gjymtyre të veçuar :
  Artani (,) djali më i madh(,) punonte në tregëti …
  Një fjalë a një grup fjalësh në rolin e një gjymtyre homogjene :
  Skënderbeu mishëronte vetitë më pozititve të popullit : urtësinë (,) mençurinë e trimërinë .
  Fjalët e togjet e fjalëve të ndërmjetme :
  Agimi (,) për çudi (,) nuk shkoi larg .
  Pjesët e një fjalie të përbërë
  Sançoja (,) pasi rregulloi kafshët (,) shkoi aty ku zienin ca copa mishi mbi zjarr .

  Pikëpresja shënon grafikisht një pushim më të gjatë se presja . Ajo ndan në përgjithësi pjesë të ndryshme të pavarura të një fjalie të përbërë :
  Ata që më donin , erdhën (;) ata që s\’më donin , nuk erdhën .

  Dy pikat shënojnë një pushim që zgjat pothuajse sa pikëpresja , por ndryshe prej saj dy pikat kanë një vlerë , lajmërojnë një shpjegim , një varg shembujsh etj .
  Ishte paralizuar; nuk lëvizte dot asgjë (: )as duart, as këmbët. Disa pemë p.sh.(: )
  portokallat, limonat , mandarinat i pjekin frutat në dimër .

  Kllapat shënojnë një pushim të shkurtër si presja e shërbejnë për të dalluar , shquar dhe veçuar një grup fjalësh që shprehin një sqarim ose një mendim të ndërshtënë :
  Te fusha e kuqe —( ajo quhej keshtu , se në mes të saj një shkëmb i kuq )— Dritën e priste Agimi .

  Thojëzat dhe vizat .
  Thonjëzat dhe viza shërbejnë për të rrethuar fjalët e një ose më shumë bashkëbiseduesve në një ligjëratë të drejtë .
  (“) Zemra e prindit nuk gënjehet aq kollaj(“) , – tha plaku .

  Thojëzat shërbejnë gjithashtu për të shënuar emertimet e rrugëve , institucioneve, titujt e librave , revistave , gazetave etj .:
  Banon në rrugën (“)Naim Frashëri(“). /shqip.info

  Lajmet e fundit
  Lajme të ngjashme

  1 Koment

  PËRGJIGJU

  Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
  Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu