Athina

Në Athinë kishte Gjykatë Shqiptare dëshmonte historiani gjerman

Athina, në kohën e Fallmerajerit, ishte e tëra shqiptare.Vepra e historianit tirolez përmban dromca interesante për vendosjen e grupeve të…

2 years ago