Tag: Ekonomia

  • Ekonomia e mbijetesës, 56 % e shqiptarëve të vetëpunësuar

    Ekonomia e mbijetesës, 56 % e shqiptarëve të vetëpunësuar

    Në 10 të punësuar në Shqipëri, gati gjashtë prej tyre janë të vetëpunësuar ose punojnë në biznesin e familjet. Në mungesë të alternativave të tjera, më shumë se gjysma e të punësuarve në Shqipëri janë vetëpunësuar ose janë të angazhuar në sipërmarrjet familjare. Vetëpunësimi është tregues i njëekonomie pak konkurruese, me produktivitet dhe vlerë të…