etnografia

Folklori dhe etnografia, larmi e qytetit te Librazhdi

Një tjetër karakteristikë i qytetit të vogël të Librazhdit është edhe trashëgimia e pasur kulturore qe njihet në të gjithë rajonin për pasurinë e…

2 years ago