Kalaja e Gjon Boçarit, Tragjas, Vlorë/ Historiku dhe detaje mbi të

Kalaja e Gjon Boçarit Statusi i objektit: Kalaja e Gjon Boçarit është shpallur monument kulture i kategorisë së parë nga Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës me vendim Nr. 6, datë 15. 01. 1963. Viti/koha e ndërtimit: Shek. XV. Vendndodhja: Fshati Tragjas, Bashkia Vlorë. Përshkrimi: Kalaja e Gjon Boçari është ndërtuar në një kodër dominuese… Continue reading Kalaja e Gjon Boçarit, Tragjas, Vlorë/ Historiku dhe detaje mbi të