Categories
Histori Të gjitha

Genocidi grek ndaj Shqiptarëve të Çamërisë

Genocidi përkufizohet si një “shkatërim i paramenduar dhe sistematik në tërësi ose pjesërisht të një grupi etnik, racor, fetar ose grupi nacional”