Categories: Etimologji

Etimologji për fjalën ANKAND

ANKAND,~I. Fjalë e shqipes që shenjon shitjen publike të një pasurie. Fjala është pranuar si me origjinë nga fr. [encan] = (që është bërë popullor) dhe kjo e fundit është pranuar ta ketë burimin nga latinishja [inquantum] = (për sa?). Krahasimi i kuptimit në latinisht me atë në frengjisht është krejt i ndryshëm. (Shih: E. Çabej SE II 53 dhe K. Topalli FEGS 105). 
Italishtja e some nuk ka trashëguar ndonjë formë të ngjashme të latinishtes [inquantum] dhe për fjalën ankand të shqipes përdor përgjegjësen e saj [asta] “vendita all’asta” = “nxjerr në ankand”. Pra, frengjishtja [encan] mbetet pa motivim etimologjik. Mirpo, shqipja është në gjendje të japë një logjikë të saktë etimologjike. Dalja në ankand e një sendi nënkupton që atë mund ta blejë çdo kush që jep vlerën më të lartë për të. Por daljes në ankand të një sendi i paraprin shpallja fillimisht se ky send do shitet në një vend dhe kohë të përcaktuar më herët dhe vendimi për shitjen është i detyrueshëm të publikohet në popull [GJITHANDEJ] që të informohen sa më shumë të interesuar. Pra, shitja bëhet me parakushtin e paranjohjes së veprimit [GJITHANDEJ], përndryshe ankandi quhet i paligjshëm. Por, parakushti i njohjes [GJITHANDEJ] është i barasvlefshëm me gegënishten [AN – E- KAND] = ANË E KAND = ANEKAND = AN(E)KAND = ANKAND. Kemi zbuluar kështu se popullaritet = publikim = shpallje AN’E’KAND = ANKANDje. 
Nga ana tjetër, fjala ANKAND, pozon me metatezë: ANKAND = AN’KA’ND = KA’ND’AN = KA’NDAN = KA NDAN lajmin e shitjes = e jap publikisht lajmin për shitje.
Motivuam kështu, se fjala ankand referon kuptimisht dhe logjikisht vetëm te gegënishtja dhe në mbështetje të parimit etimologjik që përcakton se “fjala ka atë etnicitet gjuhësor me gjuhën në të cilën motivohet etimologjikisht”, mund të deklarojmë me bindje se ANKAND është fjalë burimore e shqipes deri sa dikush tjetër të japë një motivim më bindës e më të argumentuar.

Nga : Agron Dalipaj

SHQIP

Founder and CEO në shqip.info / Ideues dhe krijues për shqip.info! Më moton : Shqipëria do të jetë më pranë jush gjithmonë!

Recent Posts

Kush ishte AKILI ? Vetëm gjuha jonë Shqipe, di të zgidhë enigma të tilla!

Nga Aleksandër Hasanas (Mili Butka) Kush ishte AKILI dhe pse quhej ashtu? Vetëm gjuha jonë…

18 hours ago

Shqipja, nëna e gjuhëve indo-evropiane

Në librin e saj “Roli pellazgo-ilir në krijimin e kombeve dhe gjuhëve” historiania Elena Kocaqi…

22 hours ago

Lufta e Trojës ishte luftë Pellazgo – Ilire

HISTORIA FLET NËSE DIJMË TA SHKRUAJMË Lexim i librit, të Prof. as. dr. Elena Kocaqit…

1 day ago

Ngjashmëria e gruas etruske me atë shqiptare të ditëve të sotme

Populli etrusk mund të cilësohet si një nga popujt më të lashtë dhe më enigmatik…

4 days ago

Mbiemri {Epiteti} rrjedha burimi i saj Etimologji.

Zhvillimi i mbiemrave tek shqiptarët fillon prej shek. XII- e në vijim. Nga : Aleksander…

4 days ago

Si u hodhën bazat e lirisë akademike në universitetet e Parisit?

Nga: Aurel Plasari Me titullin “Mëmë e shkencave” (Parens Scientiarum), njihet bulla e lëshuar në…

6 days ago