Categories: Etimologji

Etimologji për fjalën BIÇIM

BIÇIM,~I. Fjalë e mbarë shqipes që ka dhe sinonimin [model]. “E solli në biçim” = e bëri të jetë në rregull. “Të një biçimi janë” = të një modeli janë. Turqishtja e përdor fjalën [biçim] në vend të fjalës [model]. Për të kuptuar etimologjinë e fjalës [biçim] duhet të rikujtojmë motivimin e fjalës [model] te fjala [modern] (“gjuha kozmike” I fq. 123). Është pranuar se fjala [modern] vjen nga fjala [model] dhe kjo e fundit vjen nga fjala [modal] e latinishtes. Por fjala [modal] e latinishtes vjen nga shqipja [më o dal] = o më dal = o(sht) më e dalë = është më e përhapur = [o-m-dal] = o më e njohur = mo e dal = mo-dal = mod-el = moder = u bë modë dhe për krahasim ka një model.
Tani vimë te fjala [biçim]. Përsa biçim = model, do të kemi me rotacionin e njohur ç:sh (si te çvesh : shvesh, çpupuloj : shpupuloj etj): BIÇIM = BISHIM = BË SHI MË = BË SHIh MË = BËj ME SHIh diçka të gatshme që ta prodhosh si modeli që sheh. Kur dikush kopjon një pikturë a skulpturë, ai e bën kopjen duke parë modelin origjinal ose një riprodhim të tij = BËj ME SHIh = BË SHI(h) ME = BË SHI ME = BI SHI ME = BI ÇI ME = BI’ÇI’M = BIÇIM. 
Përfundimisht, shqipja jep motivimin më të logjikshëm të mundshëm dhe fjala i përket vetëm gjuhës në të cilën motivohet etimologjikisht. Vetëm një motivim më pikant dhe më i mirëargumentuar mund ta rrëzojë origjinën shqipe të kësaj fjale.

Nga : Agron Dalipaj

SHQIP

Founder and CEO në shqip.info / Ideues dhe krijues për shqip.info! Më moton : Shqipëria do të jetë më pranë jush gjithmonë!

Recent Posts

Kush ishte AKILI ? Vetëm gjuha jonë Shqipe, di të zgidhë enigma të tilla!

Nga Aleksandër Hasanas (Mili Butka) Kush ishte AKILI dhe pse quhej ashtu? Vetëm gjuha jonë…

20 hours ago

Shqipja, nëna e gjuhëve indo-evropiane

Në librin e saj “Roli pellazgo-ilir në krijimin e kombeve dhe gjuhëve” historiania Elena Kocaqi…

24 hours ago

Lufta e Trojës ishte luftë Pellazgo – Ilire

HISTORIA FLET NËSE DIJMË TA SHKRUAJMË Lexim i librit, të Prof. as. dr. Elena Kocaqit…

1 day ago

Ngjashmëria e gruas etruske me atë shqiptare të ditëve të sotme

Populli etrusk mund të cilësohet si një nga popujt më të lashtë dhe më enigmatik…

4 days ago

Mbiemri {Epiteti} rrjedha burimi i saj Etimologji.

Zhvillimi i mbiemrave tek shqiptarët fillon prej shek. XII- e në vijim. Nga : Aleksander…

4 days ago

Si u hodhën bazat e lirisë akademike në universitetet e Parisit?

Nga: Aurel Plasari Me titullin “Mëmë e shkencave” (Parens Scientiarum), njihet bulla e lëshuar në…

6 days ago