Categories
Histori Të gjitha

Galabrët/Thunatae ishin një nënfis në kuadër të fisit ilir të Dardanëve.!

Shkruan: Shqipe HOXHA

Strabon, VII 5,7 (Papazoglu, F. 1969: 439, D 81), cituar sipas, Zef Mirdita: Dardanci i Dardanija u antici, Hrvatski Institut za Povijest, Zagreb, 201

Straboni shkruan se ata janë një “popull i Dardanitëve, në vendin e të cilit është një qytet i lashtë”.

Strabo,”To the Dardaniatae belong also the Galabrii, among whom is an ancient city, and the Thunatae”

Fisi ka qenë i lidhur me Kalabri në Italinë jugore.

Descriptive Ethnology: Europe, Africa, India

Galabrii ishte një fis i romanizuar Thraco-ilir

Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, ISBN 0-631-19807-5, Page 85,”…the Dardanians were an Illyrian or a Thracian people.

Thunatae ishte një fis i romanizuar Thraco-ilir i Dardanisë së bashku me Galabrin.

Fisi Thrak i Maedit kufizon Thunatet në lindje.

Strabo,”To the Dardaniatae belong also the Galabrii, among whom is an ancient city, and the Thunatae”

Ata kishin një rajon të Kosovës Lindore, Serbinë Jugore dhe Maqedoninë Veriore, qytetet e “Vendenae”, midis Ad Fines (Kursumlija) dhe Viminacium (Kostolac), “Vicinianum” midis Vendenae dhe Therandës, “Tranupara” midis Astibus (Štip) dhe Skupi (Shkup).

The classical gazetteer: a dictionary of ancient geography, sacred and profane by William Hazlitt, 1851

Sipas Strabonit, Galabrët ishin një nënfis në kuadër të fisit ilir të dardanëve.

Strabon, VII 5,7 (Papazoglu, F. 1969: 439, D 81), cituar sipas, Zef Mirdita: Dardanci i Dardanija u antici, Hrvatski Institut za Povijest, Zagreb, 201

Straboni shkruan se ata janë një “popull i Dardanitëve, në vendin e të cilit është një qytet i lashtë”.

Thunatae ishte një fis i romanizuar Thraco-ilir i Dardanisë së bashku me Galabrin.

Fisi Thrak i Maedit kufizon Thunatet në lindje. Thunatae was a Romanized Thraco-Illyrian tribe of Dardania alongside the Galabri.

The Thracian Maedi tribe borders the Thunatae eastwards.

James Cowles Prichard, Researches into the physical history of mankind, Vol 3, 1841

Strabo,”To the Dardaniatae belong also the Galabrii, among whom is an ancient city, and the Thunatae”

Ata kishin një rajon të Kosovës Lindore, Serbinë Jugore dhe Maqedoninë Veriore, qytetet e “Vendenae”, midis Ad Fines (Kursumlija) dhe Viminacium (Kostolac), “Vicinianum” midis Vendenae dhe Therandës, “Tranupara” midis Astibus (Štip) dhe Shkupi (Shkup)

The classical gazetteer: a dictionary of ancient geography, sacred and profane by William Hazlitt, 1851

Skupi u bë kryeqyteti i Dardanisë, i cili shtrihej nga Naiss në Bylazora, në shekullin e dytë para Krishtit.

Scupi became the capital of Dardania, which extended from Naissus to Bylazora, in the second century BC.

Macedonia yesterday and today Author Giorgio Nurigiani, Publisher Teleurope, 1967 p. 77 Qytetrimi liro-Dardan i Skupit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *