Racë

Shqiptarët racë e pastër Ariane!

KRYETARI. Z. Erickson, unë do të doja të bëja një pyetje. Cilat janë shqiptarët, etnikisht? Ju thoni për ta të…

2 years ago