vallja pukjane

Karakteristikë e valles pukjane: Vallja e Kabashit

Vallet karakteristike pukjane, si kudo në vendin tonë, janë rezultat i kushteve historiko-shoqërore që sollën njësitë etnografike dhe në kra¬hinën…

2 years ago