Categories: Etimologji

Etimologji për fjalën REFLEKS

REFLEKS,~I. Fjalë e mbarë shqipes që shenjon në kuptim të parë pasqyrim të diçkaje (pasqyrim i dritës prej një objekti, kundërveprim i pavullnetshëm i organizmit të gjallë ndaj një ngacmimi të jashtëm a të brenshëm, që bëhet me pjesmarrjen e qendrave të larta të sistemit nervor qendror; shkëlqim i ngjyrës së një sendi; kthim i tingullit etj.). 
Topalli (FEGS 1240) e sjell si “”huazim i ri latino-roman, lat. reflexus, fr. réflexe “kthim prapësht” prej pjesores së shkuar të foljes reflecto,-ēre “ripalos””, por nuk jep asnjë motivim etimologjik të fjalës. Edhe në “Il nuovo etimologico” te ZANICHELLI fq. 1371 bot. 2017, nuk gjejmë asnjë motivim etimologjik, por vetëm historikun e dokumentimit me shkrim të fjalës që nis prej Dantes, L. da Vinçit, Galileit etj. Madje nuk përmendet kund që fjala ka origjinë nga latinishtja. 
I gjithë misteri i kësaj fjale mund të ndriçohet nga embriomorfet e shqipes. Mjafton të bëjmë ca rotacione të njohura si f:v, l:r, t:th dhe [reflektim] e shqipes jep: REFLEKTIM = RE’VLE’KTIM = RE’VRE’KTIM = RE’VRE’KTHIM = VRE’ RE’ KTHIM = VË’ RE’ RI’ KTHIMIN e dritës, zërit, ngacmimit nervor etj. Pra REFLEKTIMI është RI VRE KTHIM = ri vë re kthimin e dritës dhe ri-vë-re-kthim = ri-fë-le-ktim = re-f-le-ktim dhe me kalimin t:s marrim: riflektim => riflekt = rifleks = riflex = riflèsso. 
Duhet të sqarojmë këtu se verbi [kthim] i shqipes etimologohet: KTHYM = KA-THYM = KA-THY-M = KA ME THY = KA ME T’HU dhe gjithë koncepti REFLEKTIM shpërngjitet në një fjali prej shtatë embriomorfesh të shqipes: RE Vë-RE K T’HU M =>RE Fë LE K T’HY M => REFLEKTIM. 
Përfundimisht, fjala refleks i takon vetëm gjuhës në të cilën motivohet etimologjikisht dhe kjo dëshmohet vetëm nga gjuha shqipe. Vetëm një motivim më logjik se ky që jep shqipja mund t’ia ndryshojë etnicitetin gjuhësor shqip kësaj fjale, megjithëse një ndërrmarrje e tillë duket mision i pamundur.

Nga : Agron Dalipaj

SHQIP

Founder and CEO në shqip.info / Ideues dhe krijues për shqip.info! Më moton : Shqipëria do të jetë më pranë jush gjithmonë!

Recent Posts

Ngjashmëria e gruas etruske me atë shqiptare të ditëve të sotme

Populli etrusk mund të cilësohet si një nga popujt më të lashtë dhe më enigmatik…

2 days ago

Mbiemri {Epiteti} rrjedha burimi i saj Etimologji.

Zhvillimi i mbiemrave tek shqiptarët fillon prej shek. XII- e në vijim. Nga : Aleksander…

2 days ago

Si u hodhën bazat e lirisë akademike në universitetet e Parisit?

Nga: Aurel Plasari Me titullin “Mëmë e shkencave” (Parens Scientiarum), njihet bulla e lëshuar në…

4 days ago

Gjuha shqipe është themeli i tezës së autoktonisë së shqiptarëve

Gjuha ka qenë e mbetet një nga treguesit më parësor në formimin dhe natyrisht edhe…

4 days ago

Gjirokastra – E vërteta e emrit të saj – Etimologji

Fillimet e këtij qyteti të lashtë historik mendohet nga historianët e shumtë të jetë pas…

4 days ago

Përse Flamuri Kombëtar grek nuk i përket asnjë simboli të lashtë historik?

Grekët ishin një fis pellazg? Në se po, atëhere le të heshtin dhe të pranojnë…

6 days ago