Gjama e Burrave

Gjama e burrave dhe vaji i grave në Malësi

Gjama e burrave, është një traditë që është përdorur nga burrat shqiptarë – malësorë vetëm për burrat e vdekur. Ky…

3 months ago

Gjama e burrave rituali mortor në zhdukje e siper

“Gjama e burrave” është një traditë e lashtë që ka përcjell popullin shqiptar për disa shekuj në veçanti në Veri…

2 years ago