Rituali mortor

Gjama e burrave rituali mortor në zhdukje e siper

“Gjama e burrave” është një traditë e lashtë që ka përcjell popullin shqiptar për disa shekuj në veçanti në Veri…

2 years ago