Tag: Mesuesit

  • Kategoritë e pagave për mësuesit e arsimit parauniversitar

    Kategoritë e pagave për mësuesit e arsimit parauniversitar

    Nëpërmjet miratimit të një vendimi, Këshilli i Ministrave ka bërë disa ndryshime dhe shtesa për sa i përket pagave të mësuesve të arsimit parauniversitar ditën e djeshme. “Gazeta Shqiptare” zbardh sot tabelën e plotë me kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Drejtorinë Qendrore të…