Mesuesit

Kategoritë e pagave për mësuesit e arsimit parauniversitar

Nëpërmjet miratimit të një vendimi, Këshilli i Ministrave ka bërë disa ndryshime dhe shtesa për sa i përket pagave të…

2 years ago