Tag: Sardenjë

  • Qytetërimi në Sardenjë ka origjinë shqiptare

    Qytetërimi në Sardenjë ka origjinë shqiptare

    A është Sardenja pjesë e Italisë ? Po, por i ka vetitë e posaçme të saja;natyra, kultura, tradita , gjuha. Sardenja , nga shumë  njerëz konsiderohet “ më pak italiane” për dallim nga anët tjera të Italisë : izolimi gjeografik në të vërtetë e ka bërë të mundur zhvillimin  indigjen të bimëve , shtazëve por…