Categories
Histori Të gjitha

Kleopatra, bijë e të parëve tanë

Shkruan: Fahri XHARRA

Kleopatra  nuk ishte Egjiptiane por ishte Maqedonase , si e gjithë familja e saj që rridhte nga një prej te 12 gjeneralëve te Aleksandrit te Madh  qe pas vdekjes se tij e kishin ndarë mbretërinë në mes vetit .
Ajo kishte lindur ne vitin 69 para Krishtit  (69  –30 BC ), ishte e bija e Faranonit  Ptolomeu i 12 i cili përkiste kësaj loze

Tek e fundit kush ishte Egjipti i vjetër?

(La Dinastía Ptolemaica descendía de una larga dinastía de soberanos macedonios que habían reinado sobre los egipcios desde la muerte del conquistador Alejandro Magno y a los que se conocía con el nombre de Ptolomeos Lágidas.

Se cree que Ptolomeo XII era hijo natural de Tolomeo X y de madre desconocida, no fue reconocido como rey por Roma hasta 59 a.n.e. un año más tarde fue expulsado de su país por la anexión de Chipre por Roma. Aulo Gabino, el procónsul de Siria, lo reinstaló en su trono en 55. Su condición de hijo bastardo hizo que durante todo su reinado hubiera de buscar fuertes apoyos en Roma (potencia hegemónica del momento) para contrarrestar esa insuficiente legitimidad regia).

Pra Kleopatra lindi në Egjypt, dhe familja e saj e kishte origjinen maqedonase , nga loza e Ptolomejve ,njërit nga 12 gjeneralet e Aleksandrit të madh. Pa vdekjes së Lekës së Madh Ptolomeu i Parë në vitin 323 par Kr. e mori në duar timonin e mbretërve që zgjati afër tre shekuj.

Si çdo familje mbretërore  dikur , ashtu edhe Ptoplomejt martoheshin brenda familjes së tyre duke e ruajtur kështu “pastërtinë e gjakut të pastër “. Me dhjeta paraardhës të Kleopatrës e ruanin neun familjar duke u martuar me kushërinj të afërm

Propaganda romake e lidhnin suksesin e armës së saj politike me bukurinë e saj duke e përdorur trupin e saj për fitore por shënimet flasin që ajo i fliste dhjeta gjuhë dhe ishte e edukuar në matematikë . filozofi , oratori dhe astronomi. Burimet egjyptiane zbulojnë që ajo kishte ngritur shkollar të ndryshëm dhe punonte me ata.
Në monedhat e gjetura me fytyrën e saj ,me qëllim e tregojnë si mashkullore për të treguar forcën e saj.
Në këtë rast duhet potencuar edhe një që ajo nuk ishte greke por maqedonase e lozes së Aleksandërit të Madh

Referencat:: http://www.smithsonianmag.com/history/who-was-cleopatra
– Western civilisation:ideas, Politics, and society by Marvin Perry
– Plutarch, Life of Antony 25-29; Appian, Civil Wars 5.8-11;
– Melissa Gray (2010-06-30). “Poison, not snake, killed Cleopatra, scholar says – Cleopatra died a quiet and pain free death, historian alleges.”
-http://www.egitoantigo.net/cleopatra-a-ultima-rainha-do-egito.html

Fahri Xharra,05.05.17
Gjakovë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *