Tag: Arbëreshët e Argjentines

  • Pse dalin në rrugë Arbëreshët e Argjentines ?

    Pse dalin në rrugë Arbëreshët e Argjentines ?

    Ja pse dalin në rrugë, në rrugët e Buunos Airesit, shqiptarët e Argjentines , sepse duan të tregojnë që janë gjallë , që frymojnë shqip .I shihni  në  foto , me veshje kombëtare, me flamur kombëtar , me flamurin e Skënderbeut. “Në këtë festë njofton Kryekancelari i Kishës Ortodokse në Argjentinë, Hirësia e Tij, Aleksandro…