gjuha pellazge

Gjuha dhe shkronjat pellazge misteri i ruajtur në kishat kristiane

Nga Dr. sc. Astrit Sahitaj Qysh në fillim të këtij hulumtimi, që bënë fjalë mbi gjuhën e pellazgëve, po e…

2 months ago

Shqipja, gjuha që lindi gjuhët indo-evropiane

Nga pellazgjishtja në ilirishte dhe pastaj në shqipe u trashëgua dhe u ruajt gjuha më e vjetër e Evropës. Është…

1 year ago

Gjuha shqipe e shkruar me shkronjat e veta pellazge

Shkruan: Aleksander HASANAS AT; ET, ETNI, ETNIKE – {Etus) – Gjuha shqipe, ajo pellazge.Fjala AT e gjuhës shqipe sjell në…

2 years ago